Overenie Veku zákazníka

adulto-zodpovedny-prodejce-1

 

Overenie plnoletosti/veku

 

Zákon č. 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov zakazuje predaj tabakových výrobkov, výrobkov, ktoré sú určené na fajčenie a neobsahujú tabak, bezdymových tabakových výrobkov a elektronických cigariet osobám mladším ako 18 rokov a ukladá každému povinnosť odoprieť ich predaj takejto osobe, preto žiadame od každého zákazníka e-shopu pred odoslaním objednávky dôveryhodne preukázať, že dosiahol vek 18 rokov a na tento účel žiadame o vykonanie overenia plnoletosti/veku prostredníctvom služby adulto.cz

 

Ako overujeme plnoletosť/vek

 

 • Nakupovať v e-shope môže iba osoba po dovŕšení 18. roku veku.
 • Pred každým nákupom vyžadujeme splnenie vekovej hranice.
 • Prevádzkovateľ využíva službu adulto pre vzdialené overenie totožnosti zákazníkov.
 • Proces overenia plnoletosti/veku neprebehne, pokiaľ na to nedáte výslovný súhlas.
 • Ak s takýmto overením súhlasíte, prevádzkovateľ bude spracúvať Vaše osobné údaje.
 • Vaše osobné údaje budú spracúvané len do dokončenia overenia plnoletosti/veku.
 • Spracúvané budú Vaše osobné údaje na doklade a biometrická fotografia Vašej tváre.
 • Prevádzkovateľ si neuchováva žiadne osobné údaje súvisiace s týmto overením.
 • Prenos osobných údajov je zabezpečený.
 • Sprostredkovateľ Vaše osobné údaje nespracúva na iný než stanovený účel.
 • Údaje, ktoré nie sú potrebné pre overenie veku a identifikáciu zákazníka budú automaticky zlikvidované.
 • Poskytnuté údaje podliehajú ochrane osobných údajov podľa osobitných predpisov.
 • V prípade pochybností o veku zákazníka online nákup neumožníme.
 • Upozorňujeme, že vek zákazníka pred vydaním tovaru overuje aj kuriér resp. personál.

 

Ako funguje proces overenia plnoletosti/veku

 

 1. Spustenie procesu overenia - služba VeriFace funguje na každom smartfóne a akomkoľvek zariadení s kamerou, prispôsobuje tak proces overovania potrebám zákazníka.
 2. Odfotenie dokladu totožnosti - pomocou smartfónu alebo zariadenia s kamerou zákazník odfotí svoj doklad totožnosti. OCR technológia poháňaná umelou inteligenciou automaticky vylepší fotografiu, zistí údaje potrebné pre KYC (Know Your Customer) a tieto údaje prevedie do textovej podoby. Aj menej kvalitné fotografie sú spracované s vysokou presnosťou.
 3. Odfotenie tváre - služba Adulto používa najpresnejšiu technológiu rozpoznávania tváre na svete, ktorá porovná fotografiu tváre na doklade totožnosti s vašou fotografiou tváre. Tento algoritmus spracoval viac než miliardu tvárí a pri potvrdzovaní totožnosti je spoľahlivejší ako interakcie tvárou v tvár.
 4. Vykonanie kontroly živosti – Aby sme sa uistili, že overenie vykonala skutočná, živá osoba a nebola použitá iba podstrčená fotografia. Jednoduchá a bezpečná kontrola živosti, ktorá vychádza z fotografie tváre a zaistí záverečnú bezpečnostnú kontrolu.
 5. Dokončenie procesu overenia - proces overenia veku zákazníka bol úspešný a dokončený.

V prípade nefunkčnosti vyššie uvedeného systému, overenie plnoletosti kontroluje kuriérska spoločnosť.

 

Používáme ověření věku Adulto